enfrnl
CMITest
Sinds meer dan 20 jaar is CMI uitgegroeid tot de bevoorrechte partner van meer dan honderd Laboratoria en Gezondheidsinstanties die onze werkmethodiek waarderen.

Kwalificatie van toestellen


– Sterilisatoren (stoom en ethyleen oxide)
– Vriesdrogers
– Ovens, tunnels
– Vriezers, koelkasten, bloedbanken, koelkamers, …
– Klimaatkamers
– Wastoestellen
– Laminaire flowbanken, Microbiologische veiligheidskasten, isolatoren, …

Validation van Cleanrooms


– Integriteits- en dichtheidstesten op HEPA filters
– Stofdeeltjestellingen (vanaf 0,1µm)
– Decontaminatietijden
– Luchtsnelheidsmetingen en debietsmetingen
– Microbiologische staalnames (lucht, contact, sedimentatie)
– Metingen van temperatuur en luchtvochtigheid
– Geluids- en lichtsterkte metingen
– Luchtstromingspatronen

Menselijk Middelen

– Gekwalificeerd, verantwoordelijk, flexibel en polyvalent personeel
– Competentie, snelheid in interventie en opstellen van rapporten
– Interne kwaliteitsdienst voor het opvolgen van verschillende normen en procedures